fabels & feiten over beloning technici

  • 5 september 2013
  • Bram Slabbers

In de media is veel aandacht geweest voor het tekort aan technici. Een deel van het personeel moet uit het buitenland gehaald worden. In de rubriek Fabel & Feit van TI Magazine heeft FME eerder dit jaar drie stellingen over technici op een rijtje gezet.

Fabel 1: Als bedrijven meer salaris betalen, is het tekort aan technici zo opgelost.

Feit: Uit onafhankelijk onderzoek van het ROA blijkt dat de salarissen in de technologische industrie bovengemiddeld zijn. Mensen die een VMBO-opleiding elektrotechniek hebben gevolgd, worden het best betaald van alle afgestudeerden op vmbo-niveau. En wie de MBO-opleiding procestechniek heeft gevolgd, krijgt het hoogste salaris van alle MBO-afgestudeerden. Op HBO-niveau scoren de technische opleidingen vrijwel allemaal in de top 10 en ook op academisch niveau zijn de salarissen van technici bovengemiddeld. Ze doen bijvoorbeeld niet onder voor afgestudeerden in bedrijfskunde of rechten.

Bron: De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2016, ROA-R-2011/8. Het ROA (Research Centre for Education the Labour Market) is een onderzoeksinstituut van de Universiteit van Maastricht.

Fabel 2: Veel jonge technici verlaten de technologische industrie binnen twee jaar.

Feit: Uit onafhankelijk onderzoek van SEO blijkt dat technici juist honkvaster zijn dan niet-technici. Ze wisselen minder vaak van werkgever dan niet-technisch opgeleiden. De mensen die uit de technologische sector stromen, zijn over het algemeen werkzaam in ondersteunende economisch-administratieve functies.

Bron: SEO:: Technici: mobiel en toch honkvast, februari 2013. SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Fabel 3: De carrièremogelijkheden van de technicus zijn beperkt.

Feit: Techniek en technologie ontwikkelen zich razendsnel. Dat betekent dat de technicus constant met nieuwe uitdagingen aan de slag kan. Het idee dat de loopbaan van de technicus een zogeheten 'dead end street' is, is dus absoluut niet terecht. Dat de carrièremogelijkheden van de technicus ook in financieel opzicht alleszins aanwezig zijn, blijkt uit de feiten zoals onder 1 beschreven.


reageer

zoeken