Robot Love - Eindhoven - 15 september t/m 2 december 2018

  • 17 september 2018
  • Frank Steeghs

Robot Love is een grootschalige, internationale expo experience met tentoonstelling, publiek programma, partnerevents, educatieprogramma’s en een Robot Café. Robot Love vindt plaats van 15 september t/m 2 december 2018 in de Melkfabriek op het voormalige Campinaterrein in Eindhoven.

Robot Love zoekt de verbinding tussen mens en robot. Robots en AI als nieuwkomers moeten veel leren en worden opgevoed. Dat vereist aandacht, zorg en bovenal liefde. Om de belofte up close & personal with robots waar te maken zet Robot Love in op het bereiken van een breed en zeer divers publiek.

Robot Love heeft een optimistische benadering van robotisering en omarmt de komst van robots en AI, juist omdat het ons ook kansen biedt betere mensen te worden. Tegelijk worden ook de minder fraaie consequenties ervan onderzocht. Er is ruimte voor fascinatie, maar ook voor conflict, voor kwetsbaarheid, maar vooral voor liefde. Dat doet Robot Love door de organisatie van een expo experience op het snijvlak van kunst, design en wetenschap.

Waarom Robot Love

Robot Love onderzoekt wat liefde vermag in een context van robotisering en artificiële intelligentie. Mens en machine gaan al millennia hand in hand. Technologie en machines bieden telkens weer nieuwe manieren om onszelf te veruitwendigen – koken, taal, landbouw, machines, kunstmatige intelligentie – om onze kansen op overleven te vergroten. Echter, met het ontwerpen van die nieuwe omgevingen beïnvloeden wij ook onszelf. Robotisering daagt ons uit na te denken over wie we zijn en hoe we ons tot elkaar willen verhouden.

Robot Love verleidt het publiek met een actueel onderwerp waar velen over praten en brengt de theorie in praktijk. Robotisering en cobotisering gaan ons leven drastisch veranderen. Robot Love speelt met de vraag: zijn we meester of worden we slaaf? Gaan we liefde en aandacht uitbesteden aan robots? Of gebruiken we AI om bij onszelf te rade te gaan: are we human? Zijn we rationele machines, gericht op eigen gewin, of empatisch en sociaal? Wordt aandacht schaars of vinden we via digitalisering en robotisering juist tijd/manieren om liefde evenredig te verdelen? Belooft de toekomst een verschraling of juist inclusie met democratisering van de liefde als doel?

Robot Love Academy

Robot Love Academy is het educatieprogramma van de expo experience Robot Love. Tijdens de expositie is er een speciaal programma voor scholen om leerlingen kennis te laten maken met wat er nu speelt in de actuele kunst en op het vlak van technologie. Jongeren worden geprikkeld om na te denken over de impact van technologische ontwikkelingen op de maatschappij en ons menszijn.

Robot Love Academy sluit aan bij de vakken die worden gegeven op school. Bijvoorbeeld de Art Based Learning Experience helpt de leerlingen om zelf kunstonderzoek te doen, volgens de nieuwe richtlijnen voor CKV. Terwijl de interactieve “doe expo” Robots voor het primair onderwijs voorbereidt op het vak wetenschap, dat vanaf 2020 een verplicht onderdeel van het curriculum wordt.


reageer

zoeken