talent op de arbeidsmarkt moeilijk in beweging te krijgen door crisis

  • 15 september 2014
  • Bram Slabbers

Door de economische crisis durft 42 procent van de Nederlanders niet van baan te veranderen.

Talent op de arbeidsmarkt is moeilijk in beweging te krijgen, evenals latent werkzoekenden. Dit blijkt uit Het Nationale Werkonderzoek 2012 van Jobtrack, uitgevoerd door onderzoeks– en adviesbureau Intelligence Group. Daarnaast lijken ook vrouwen en lageropgeleiden langer te blijven werken bij hun huidige werkgever.

Door de crisis werven van talent moeilijker

Bijna 42 procent van de Nederlanders geeft aan het eens te zijn met de stelling: ‘Door de crisis durf ik (nog) niet van baan te veranderen’. Met name de latent werkzoekenden voelen zich door de crisis belemmerd om van baan te veranderen: 56 procent geeft aan niet van baan te durven wisselen. Een latente baanzoeker is iemand die niet actief zoekt naar een nieuwe baan, maar de arbeidsmarkt wel goed in de gaten houdt. Voor veel werkgevers is dit een interessante groep op de arbeidsmarkt aangezien 45 procent van de (potentiële) Nederlandse Beroepsbevolking onderdeel uitmaakt van de latente groep (Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek, 2012).

Voor vrouwen en ouderen crisis vaker een barrière

Verhoudingsgewijs durven ook vrouwen minder snel van baan te veranderen dan mannen. Van de mannen geeft 38 procent aan door de crisis niet van baan te durven wisselen, bij vrouwen is dat 45 procent. Daarnaast blijkt uit het Nationale Werkonderzoek 2012 dat de crisis minder vaak drempelverhogend werkt voor jongeren dan voor ouderen. Dit kan komen doordat deze groep minder vaak een hypotheek heeft en omdat ze vaker bij hun ouders inwonen. Zij hebben hierdoor minder verplichtingen, en kunnen zich daardoor flexibeler op de arbeidsmarkt bewegen.

Hoogopgeleiden minder gevoelig voor de crisis

Ook hoogopgeleiden (zowel jong als oud) durven opvallend vaker van baan te wisselen dan laagopgeleiden. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de vraag naar hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt blijft toenemen (RWI, 2011). In tegenstelling tot lageropgeleiden, is er nog steeds een tekort aan hoogopgeleiden. Deze groep lijkt zich bewust van haar positie op de arbeidsmarkt en weet dat zelfs in tijden van crisis ze nog steeds zeer gewild is.

Het werven van talent op de arbeidsmarkt extra moeilijk door de crisis

Op basis van het Nationale Werkonderzoek 2012 kan worden geconcludeerd dat het werven van talenten in crisistijden extra moeilijk is doordat ze minder makkelijk in beweging komen op de arbeidsmarkt. ‘Veel recruiters merken dat door de crisis het aantal sollicitaties velen malen hoger is dan een aantal jaren terug. De kwaliteit van de sollicitaties is echter lager. Dat de latente talenten niet in beweging komen op de arbeidsmarkt en de crisis als barrière zien kan hiervoor een goede verklaring zijn’, zo stelt Martin Hendriks (arbeidsmarktonderzoeker bij Intelligence Group). ‘Zij komen alleen in beweging zodra er een aantrekkelijk pakket wordt geboden waarbij ze geen risico nemen, en waarbij ze daadwerkelijk het gevoel hebben begrepen te worden. Goede doelgroepkennis is dus noodzakelijk om succesvol te zijn als recruiter, ook in tijden van crisis’.

Technische verantwoording

Het Nationale Werkonderzoek van Jobtrack, uitgevoerd door onderzoeksbureau Intelligence Group, wordt sinds 2010 jaarlijks georganiseerd. In totaal hebben in 2012 16.968 respondenten de vragenlijst van Het Nationale Werkonderzoek 2012 ingevuld. Op de stelling ‘Door de crisis durf ik (nog) niet van baan te veranderen’ hebben 14.007 respondenten antwoord gegeven.


reageer

zoeken