ACE goes certified

  • 11 mei 2018
  • Nico Wouters

Autodesk voorziet de mogelijkheid voor haar gebruikers om zich te laten bijscholen en certificeren. Dit geeft intensieve Inventorgebruikers - zoals ACE - de kans aan de buitenwereld te laten zien hoe sterk ze in hun schoenen staan als het op Autodesk Inventor aankomt.

lees meer