Indien u van de voorzieningen van BDF Talent gebruikt maakt om een cv door te sturen, dan kunt u er ook voor kiezen om ons bijzonderheden over de geschiedenis van uw loopbaan en andere persoonlijke gegevens te bezorgen, zoals uw adres, telefoonnummer, geslacht en nationaliteit.

Uw cv kan gevoelige informatie bevatten die verband houdt met uw raciale of etnische afkomst, uw politieke overtuiging, uw religieuze of filosofische overtuiging, uw lidmaatschap van een vakvereniging, uw fysieke of mentale gezondheid, uw seksleven, misdrijven die u gepleegd hebt of eender welke strafrechtelijke procedures waar u bij betrokken bent. U hoeft ons niets van die informatie te bezorgen. Gelieve dat soort informatie niet in uw cv op te nemen, tenzij u ermee akkoord gaat dat we ze bijhouden en gebruiken voor rekruteringsdoeleinden in overeenstemming met deze privacyverklaring.

BDF Talent zal uw persoonlijke gegevens verwerken met als doel de selectie, rekrutering en bemiddeling in het kader van het afsluiten van een eventuele arbeidsovereenkomst.

Wij verzamelen geen andere persoonlijke gegevens via de website en gebruiken ook de persoonlijke gegevens die via de website verzameld zijn niet voor enig ander doeleinde. We verwerken uw persoonlijke gegevens eerlijk en conform de wet en in overeenstemming met de wetten voor de bescherming van persoonsgegevens.

BDF Talent zal de persoonlijke gegevens die u bezorgt (zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of geschiedenis van uw loopbaan), of bijzonderheden over uw individuele bezoeken aan deze website niet vrijgeven aan derden, tenzij:
 • dat noodzakelijk is voor sollicitaties of andere rekruteringsdiensten die u heeft aangevraagd
 • u daarmee instemt
 • we het wettelijk verplicht achten.

 • We kunnen echter algemene informatie over het gebruik van onze website registreren en delen met onze zakenpartners.

  BDF Talent verbindt zich ertoe om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen. We nemen een aantal maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens (inclusief de gegevens in uw cv) beschermd zijn tegen:
 • onrechtmatige toegang
 • incorrect gebruik of vrijgave
 • onrechtmatige wijziging of verandering
 • onwettige vernietiging of toevallig verlies.

 • Het internet is echter een open systeem en BDF Talent kan niet garanderen dat de persoonlijke informatie die u opgeeft niet onderschept zal worden door anderen. U moet er zich van bewust zijn dat de cv's die u op uw huidige werkplaats aanmaakt, eventueel bekeken kunnen worden door uw huidige werkgever.

  Wij doen al het mogelijk om deze site zo foutenvrij mogelijk te maken en een vlotte toegang te verzekeren. Wij dragen echter geen verantwoordelijkheid over de tijdelijke ontoegankelijkheid van de site voor redenen van onderhoud/verbeteringen, of te wijten aan technische defecten die buiten onze macht vallen. BDF Talent is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze zouden voorkomen op de website. BDF Talent behoudt zich ook uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

  Al onze werknemers en andere medewerkers die toegang hebben tot of betrokken zijn bij het verwerken van persoonlijke gegevens respecteren de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens.

  We zullen uw persoonlijke gegevens zo lang bijhouden als die nodig zijn om rekruteringsdiensten te kunnen bieden.