This is some placeholder block-level help text for the above input. It's a bit lighter and easily wraps to a new line.

Vervolgprocedure

Na ontvangst van je gegevens gaan onze professionals je CV doornemen en de raakvlakken met de vacature waarop je gesolliciteerd hebt in kaart brengen. Op deze manier ontstaat een eerste indruk. Als er een match is dan nodigen we je uit voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op de vacature en jouw ervaring. :